Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Aktuellt

25 feb 2020
7th ESCCA International Summer School on Cytometry

7th ESCCA International Summer School on Cytometry Valencia (Spain): 22- 26 June and 29 June-3 July 2020   http://www.cipf.es/web/portada/summer-school

01 feb 2019
Ny hemsida

Styrelsen har ordet

Kallelse till årsmöte 2019

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 3e September i Stockholm.

Årsmötet kommer att avhållas förutsatt att tillräckligt
många medlemmar finns på plats.

Ansök om stipendium

Ansök om medlemsskap