Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Aktuellt

12 jan 2024
Mötesprotokoll från årsmöte 2023

Här är mötesprotokollet från årsmötet för 2023 Mötesprotokoll-Extrainsatt medlemsmöte SFFF-20230829_signed by all

21 aug 2023
Extra årsmöte

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 29:e augusti 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ju-se.zoom.us/j/65327139362    

26 maj 2023
Extra årsmöte SFFF

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 14:e juni 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ki-se.zoom.us/j/3102819441  

17 mar 2023
Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023. Dag: Onsdag 29:e Mars Tidpunkt: 14:45-15:30 Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441   Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 […]

Styrelsen har ordet

Kallelse till årsmöte 2020

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte

den 11e September 12:00 -12:40 (via Zoom).

Länk till mötet skickas ut på mail till alla medlemmar.