Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Aktuellt

17 mar 2023
Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023. Dag: Onsdag 29:e Mars Tidpunkt: 14:45-15:30 Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441   Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 […]

02 okt 2022
Svenskt flödescytometrimöte 29-30:e mars 2023

Inbjudan och anmälningsblankett med instruktioner finns här: Inbjudan SFFF årsmöte 2023 OBS! Förlängd anmälningstid. Sista anmälningsdag 28:e mars.   Preliminary Program Onsdag 29/3 9:30-10:30          Registrering/Fika 10:30-10:40       Welcome 10:40-11:25       MPAL and Flow Cytometry                        Marie Christine Bené 11:25-12:00       Multiparameter flow cytometry in evaluation of myelodysplasia               Anna Porwit 12:00-13:00       Lunch 13:00-13:45     Assessment of T-cell clonality by multicolor […]

13 apr 2022
Workshop om DNA analys (4:e maj)

Du som är intresserad av DNA ploidi analys är välkommen att delta i uppstartsmöte 2022.05.04 kl. 13-16 för etablering av ”DNA flowcell” nätverk. Målet med denna möte är att  vi etablerar ett samarbete inom ”DNA analyser”. Vi börjar med en  digital utbildning/diskussionseftermiddag där vi fokuserar tolkning av DNA analyser. Anmälan om deltagandet skickar ni senast […]

23 nov 2021
Kallelse till årsmöte 2021

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 2021. Datum/Tid: 2021.12.10 kl 12-12 Plats: Zoom länk (https://ki-se.zoom.us/j/65509732343) Dagordning § 1 Årsmötets öppnande § 2 Fastställande av dagordning § 3 Val av ordförande för stämman § 4 Val av sekreterare för stämman § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare § 6 Fastställande av röstlängd § 7 […]

Styrelsen har ordet

Kallelse till årsmöte 2020

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte

den 11e September 12:00 -12:40 (via Zoom).

Länk till mötet skickas ut på mail till alla medlemmar.