Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Svensk Förening

För Flödescytometri

Webbsida för intresserade av flödesytometri
och diagnostik

Aktuellt

21 aug 2023
Extra årsmöte

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 29:e augusti 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ju-se.zoom.us/j/65327139362    

26 maj 2023
Extra årsmöte SFFF

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 14:e juni 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ki-se.zoom.us/j/3102819441  

17 mar 2023
Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023. Dag: Onsdag 29:e Mars Tidpunkt: 14:45-15:30 Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441   Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 […]

02 okt 2022
Svenskt flödescytometrimöte 29-30:e mars 2023

Inbjudan och anmälningsblankett med instruktioner finns här: Inbjudan SFFF årsmöte 2023 OBS! Förlängd anmälningstid. Sista anmälningsdag 28:e mars.   Preliminary Program Onsdag 29/3 9:30-10:30          Registrering/Fika 10:30-10:40       Welcome 10:40-11:25       MPAL and Flow Cytometry                        Marie Christine Bené 11:25-12:00       Multiparameter flow cytometry in evaluation of myelodysplasia               Anna Porwit 12:00-13:00       Lunch 13:00-13:45     Assessment of T-cell clonality by multicolor […]

Styrelsen har ordet

Kallelse till årsmöte 2020

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte

den 11e September 12:00 -12:40 (via Zoom).

Länk till mötet skickas ut på mail till alla medlemmar.