Extra årsmöte

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter.

Datum: 29:e augusti 2023

Tid: 12:00 – 13:00

Plats: Zoom

https://ju-se.zoom.us/j/65327139362