• Ansök om stipendium

  • Ansök om stipendium

Årligen delar SFFF ut två stipendier á 7500 kr

Stipendieansökningar ska skickas in senast 31 Januari alternativt 30 Juni.
Ansökningen ska skickas till info@sfff.se med markering (ansökan om stipendium) och innehålla följande information:

  • Dina kontaktuppgifter.
  • Din nuvarande anställning.
  • En kort beskrivning om dig själv.
  • En motivering om varför du söker stipendiet.
  • En kostnadsspecifikation.

För att vara behörig att söka stipendium krävs medlemskap i minst ett år.
Stipendiaten ska skriftligt rapportera vad stipendiet använts till, redovisningen kommer att publiceras på SFFFs hemsida.

Katarina Junevik

2007 ASH

Carina Andersson

2009 Statistica

Inger Nilsson

2009 ESCCA

Camilla Streimer

2009 ESCCA

Annika Hult

2007 AABB

Eva Johansson

2008 ESCCA

Ingrid Månsson

2007 ISLH

Eva Bergstrand

2007 ISLH

Camilla Streimer

2007 ESCCA

Annika Hult

2010 ISBT

Sussan Li

2010 ESCCA

M Vikman och A Ahmadi

2016 ESCCA