• Ansök om stipendium

  • Ansök om stipendium

Camilla Streimer

Reseberättelse från 5th European course on clinical cytometry i S:t Etienne, Frankrike 8 – 9 september 2009

Vi vill härmed tacka Elektrabox och Beckman Coulter samt Svensk förening för flödescytometri för att vi har fått möjligheten att åka på ESCCA:s kurs i Saint – Etienne, Frankrike.

I år var cirka 200 personer från 42 olika länder representerade på ett konferenscenter i S:t Etienne . Det fanns fyra olika kurser att välja mellan: advanced leukemia, special samples, immunology samt platelets.

Vårt val föll på ”special samples” då det kändes som vi hade behov av kompetenshöjning på detta område.

Första föreläsningen handlade om analys av normala och onormala finnålspunktat och hölls av Julia Almeida, Spanien. Därefter pratade holländaren Marco Schreurs, om immunofenotypningar av biopsier från glutenpatienters tarm. Alberto Orfao från Spanien redogjorde för den normala cellpopulationen i spinalvätska och hur man identifierar neoplastiska celler där. Immunfenotypning av BAL-vätska redovisades av Marie Christine Béné Nancy, Frankrike.

Varje föreläsare gav även en redogörelse av olika patientfall och beskrev sina paneler. Flertalet av laboratorierna använde 6 färger vid analys. De sista föreläsningarna hade vi tillsammans med advanced leukemia kursen och inriktades på olika sätt att arbeta för att komma fram till en möjlig diagnos. Michael Loken, USA, arbetade med 3 färger och tyckte att detta fungerade bra för att få fram en diagnos. Efter det skildrade amerikanen Brent Wood och Alberto Orfao sina vägar till diagnos med 10-färgs-analys.

Vi fick även under flera presentationer ta del av arbetet som utförts genom EuroFlow projektet och en inblick i mjukvaran, infinicyt, de utvecklat.

Vi hade fint väder som man kunde utnyttja på lunchen, föreläsningarna varade länge och därmed blev kvällarna var korta.

Föreläsningar och föreläsare höll hög klass vilket innebär att vi varmt kan rekommendera European course, clinical cytometry anordnat av ESCCA.

Inger Nilsson och Camilla Streimer

Klinisk kemi. Kristianstad

Labmedicin Skåne