• Ansök om stipendium

  • Ansök om stipendium

Carina Andersson

Kursrapport från Statistica Block 1 24-25 november 2009

Under två dagar i november gick jag en grundkurs i statistikprogrammet Statistica.

Mitt syfte med kursen var att få lära mig mer om Statistica för att lättare kunna bearbeta mina flödescytometridata.

Kursen hölls i Linköping av Jonas Selling från StatSoft, och var en grundkurs där man förutom en allmän genomgång av Statistica gick igenom deskriptiv statistik, t-tester, frekvensoch korstabeller och ANOVA mm.

Relevant innehåll, bra upplägg med en blandning av gemensamma och egna uppgifter, och lagom tempo.

En för min del mycket bra och lärorik kurs.

Tack Svensk förening för flödescytometri och Beckman Coulter för stipendiet.

Carina Andersson

Klin immunologi och transfusionsmedicin

Linköping