• Ansök om stipendium

  • Ansök om stipendium

Katarina Junevik

Rapport från ASH annual meeting 2007

Torsdagen den 5/12-07 flög jag via Amsterdam till Atlanta, USA, för att delta i American

Society of Hematology(ASH) 49th Annual Meeting and Exposition.

Det var ett mycket stort möte med 21000 delegater från hela världen som hölls i Georgia World Congress Center.

På fredagen 6/12 hölls satellitsymposier som bekostades av olika firmor utanför ASH mötet. Då besökte jag ett symposium ”Chronic Myelogenous Leukemia in the era of tyrosine kinas inhibitors”. Läs gärna om detta på http://www.bms.se/default.aspx?SelSidID=29151

På lördagen sedan började ASH mötet. De har delat upp föreläsningarna i Education Program, Scientific Program, Special Sessions, Simultaneous Sessions. Eftersom det pågick 14 parallella föreläsningar samtidigt gällde det att man hade planerat sin dag utefter sina intressen man har. I mitt fall lyssnade jag på föreläsningar gällande KLL och tumör immunoterapi eftersom det är

vad min forskning handlar om. Utöver detta pågick en poster visning med ca 1000 olika postrar samtidigt som byttes ut varje dag. De var indelade i grupper med gemensam rubrik och även där fick man leta fram sitt eget intresseområde för man orkade inte titta på allt. Det var även några Plenary Session där priser delades ut till framstående forskare samt presentationer av de mest markbrytande postrarna utvalda av ASH kommitté. Föreläsningarna startade kl 0730 på morgonen och på gick till 1800 på kvällen och då började posterpresentationen. Sedan var det att åka hem med kongressbussar till hotellet för att fräscha upp sig lite innan middagen kl 2000.

Detta var en kongress som gav mig mycket, dels genom Education Program där man gick igenom bl.a. KLL från början till var man står idag och olika vägar att ta sig vidare på, dels Simultaneous Session där olika forskargrupper fick presentera sin poster lite mer ingående. Särskilt noga lyssnade jag naturligtvis på dem som arbetar inom samma område och med samma tekniker som jag och kom fram till att vi tänker nog ganska lika världen över. Det var extra intressant eftersom det är den senaste forskningen som presenteras på en sådan stor kongress.