• Ansök om stipendium

  • Ansök om stipendium

M Vikman och A Ahmadi

Mariann Vikman och Ahmad Ahmadi – Rapport från ESCCA 2016 (11/9-14/9)

Vi är biomedicinska analytiker och arbetar med flödescytometri/molekylärbiologi på den hematopatologiska avdelningen inom klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Med stöd från Svensk förening för flödescytometri (SFFF) fick vi möjlighet att presentera vår studie om Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuri (PNH) i form av en poster, på ESCCA:s årliga konferens som i år hölls i Edinburgh, Skottland.

ESCCA (European Society of Clinical Cell Analysis) är en europeisk förening inom flödescytometri som anordnar kurser och konferenser med syfte att standardisera, validera och sprida kunskap inom flödescytometri. De två första dagarna var vi på kurs ”Clinical Diagnostic Cytometry”, där kunniga föreläsare delgav sina erfarenheter inom olika B- och T-cellsmaligniteter, PNH, samt ”Minimal Residual Disease” (MRD) och leukemier. De följande två dagarna var det konferens med intressanta föreläsningar och abstractpresentationer. Totalt fanns det 79 posters med senaste nyheter inom hematologi med inriktning mot flödescytometri. En internationell konferens som ESCCA, gav oss möjligheter att diskutera med kollegor och utbyta erfarenheter och inspiration till nya idéer och projekt.

Syftet med studien var att beskriva PNH kloner under en sjuårsperiod, eftersom dess epidemiologiska aspekter i Skandinavien ännu inte har rapporterats. PNH, är en mycket ovanlig hematologisk sjukdom som kännetecknas av att en större eller mindre andel av de röda blodkropparna som produceras i benmärgen förlorar sin förmåga att avvärja angrepp från komplementsystemet, en serie proteiner som attackerar och löser upp icke kroppsegna celler, till exempel bakterier. Sedan tidigt 1990-tal har sjukdomen kunnat bekräftas med metoden flödescytometri, varigenom avsaknad av vissa skyddande proteiner på blodcellers yta kan påvisas i blodprov.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge utför ca 30-50 PNH-undersökningar årligen. Under år 2009-2015 har vi samlat på oss ett unikt och gediget material med PNH-frågeställning. Studien omfattade 251 patienter. Av dessa hade 41 en PNH klon i varierande storlek från 0,1-99%. Vi har som mål att fortsätta med studien och förhoppningsvis kan det leda till publikation.

Slutligen vill vi avsluta med att tacka SFFF för det generösa stipendiet som möjliggjorde att vi kunde presentera vår studie på ESCCA mötet i Edinburgh.

Mariann Vikman och Ahmad Ahmadi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge