• Ansök om stipendium

  • Ansök om stipendium

Sussan Li

Rapport från ESCCA 2010

Jag deltog ESCCA den 21-25 september 2010 i Valencia, Spania. Det var två dagars kurs och tre dagars konferens.

Kursen var uppdelad på 6 ämnen och de hölls parallellt. De var: 1. Leukemia (Advanced Level); 2. Primary Immunodeficiency; 3. Integrated Cytomics; 4. Cellular Biomarkers of Cancer; 5. Functional Cytometry och 6. Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria (PNH). Jag valde den första kursen—Leukemia eftersom jag jobbar mycket med EuroFlow panelerna. Jag testar och försöker sätta panelerna på och ser till att panelerna fungerar i våra lab. Det var som förväntat att kursen handlade mycket om EuroFlow och den började med en ”Technical aspects of 8-color flow cytometry in the diagnosis and classification of hematopoietic malignancies”. Doktor Tomas från Czech presenterade hur EuroFlow tanke kom fram, hur valde EuroFlow gruppen fram de 8 fluorochrom, viktighet av kompensation och lite general tanken om arbetes protokoll. Vi fick lyssna på AML/MDS, ”novel strategies for MRD monitoring in acute leukemias”— trots att MRD paneler inte har kommit fram från EuroFlow gruppen, ”FCM detection of fusion proteins in leukemias”, ALL, KLL och fall analyser. Det var en omfattande leukemikurs och man lärt sig mycket. Eftersom det kommer upp nya saker hela tiden på flödecytemetri och EuroFlow panelen borde man åka till kursen varje år så man kan hänga med handelserna.

Konferensen hölls på i Hotel Las Arenas. Under konferensen kunde man lyssna föreläsningar som handlar om allergi, mast celler, ”rare cells”, NK celler, Stam celler, ”respiratory diseases”, immunosenescence, monoclonal B lymphocytosis, även nya tekniker, till exempel imaging flow cytometry osv. Men det mest intresanta för mig var presentation om ”Infinicyt”. Det var Dr. Orfao som pratade om ” EuroFlow design of software tools to build multicolor antibody panels for Leukemia/lymphoma phenotyping”. Det är en mjukvara som vi inte har börjat använda i rutinarbete men som vi ska göra det så småningom.

Det var tusental posterar som utställs och många företag hade sina montrar där också så man kan få ytterligare information under tiden om man vill. Det var en intensiv vecka och man fick mycket kunskap och information.