Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023.

Dag: Onsdag 29:e Mars

Tidpunkt: 14:45-15:30

Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441

 

Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 (Roland Fiskesund)§ 9 Ekonomisk rapport för 2022 (Andrea Tompa)§ 10 Revisionsberättelse (Roger Festin, Sandra Lidenskog)§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen§ 12 Årsmöte 2024

§ 13 Föreningens framtid/situation§ 14 Hemsidan§ 15 Övriga frågor§ 16 Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt§ 17 Mötets avslutande

Välkomna!Styrelsen för SFFF

Kallelse till årsmöte 2021

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 2021.

Datum/Tid: 2021.12.10 kl 12-12

Plats: Zoom länk (https://ki-se.zoom.us/j/65509732343)

Dagordning
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av ordförande för stämman
§ 4 Val av sekreterare för stämman
§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§ 8 Verksamhetsberättelse för 2020 (Roland Fiskesund)
§ 9 Ekonomisk rapport för 2020 (Andrea Tompa)
§ 10 Revisionsberättelse (Roger Festin, Sandra Lidenskog)
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Årsmöte 2022/2023
§ 13 Årsavgiftens storlek för 2022
§ 14 Stipendier
§ 15 Hemsidan
§ 16 Övriga anmälda frågor
§ 17 Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt
§ 18 Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen för SFFF

 

Nordic Flow Cytometry Meeting 2022 – Thursday 10th and Friday 11th of February

  • Nordic Flow Cytometry Meeting 2022 – Thursday 10th and Friday 11th of February

Expand your horizon with versatile talks by exciting international and Scandinavian speakers (see attached program).

Meet the Scandinavian cytometry community and make new contacts. Discover the latest innovations at the commercial exhibition and talks.

Submit an abstract and discuss your project during the poster session.

 

For students: A poster at this international conference is eligible for 2 study points (ECTS) at all Norwegian Universities.

 

  • Basic Flow Cytometry course – Wednesday 9th of February (optional)

The day before the meeting, a flow cytometry course will be held by the talented Dr. Mikkel S. and Dr. Charlotte C. Petersen. You can sign up for this course in addition to the meeting (see attached program).

 

For students: The course may be eligible for 1 study point (ECTS) at different Norwegian Universities.

For registration and more information:

www.flowcytometri.no/oslo-2022