Extra årsmöte SFFF

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter.

Datum: 14:e juni 2023

Tid: 12:00 – 13:00

Plats: Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/3102819441