Mötesprotokoll från årsmöte 2023

Här är mötesprotokollet från årsmötet för 2023

Mötesprotokoll-Extrainsatt medlemsmöte SFFF-20230829_signed by all