23 nov 2021
Kallelse till årsmöte 2021

Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 2021. Datum/Tid: 2021.12.10 kl 12-12 Plats: Zoom länk (https://ki-se.zoom.us/j/65509732343) Dagordning § 1 Årsmötets öppnande § 2 Fastställande av dagordning § 3 Val av ordförande för stämman § 4 Val av sekreterare för stämman § 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare § 6 Fastställande av röstlängd § 7 […]

11 nov 2021
Nordic Flow Cytometry Meeting 2022 – Thursday 10th and Friday 11th of February

Nordic Flow Cytometry Meeting 2022 – Thursday 10th and Friday 11th of February Expand your horizon with versatile talks by exciting international and Scandinavian speakers (see attached program). Meet the Scandinavian cytometry community and make new contacts. Discover the latest innovations at the commercial exhibition and talks. Submit an abstract and discuss your project during the poster […]

25 feb 2020
7th ESCCA International Summer School on Cytometry

7th ESCCA International Summer School on Cytometry Valencia (Spain): 22- 26 June and 29 June-3 July 2020   http://www.cipf.es/web/portada/summer-school