• Nyhetet

  • Nyhetet

26 maj 2023
Extra årsmöte SFFF

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 14:e juni 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ki-se.zoom.us/j/3102819441  

17 mar 2023
Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023. Dag: Onsdag 29:e Mars Tidpunkt: 14:45-15:30 Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441   Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 […]

02 okt 2022
Svenskt flödescytometrimöte 29-30:e mars 2023

Inbjudan och anmälningsblankett med instruktioner finns här: Inbjudan SFFF årsmöte 2023 OBS! Förlängd anmälningstid. Sista anmälningsdag 28:e mars.   Preliminary Program Onsdag 29/3 9:30-10:30          Registrering/Fika 10:30-10:40       Welcome 10:40-11:25       MPAL and Flow Cytometry                        Marie Christine Bené 11:25-12:00       Multiparameter flow cytometry in evaluation of myelodysplasia               Anna Porwit 12:00-13:00       Lunch 13:00-13:45     Assessment of T-cell clonality by multicolor […]

13 apr 2022
Workshop om DNA analys (4:e maj)

Du som är intresserad av DNA ploidi analys är välkommen att delta i uppstartsmöte 2022.05.04 kl. 13-16 för etablering av ”DNA flowcell” nätverk. Målet med denna möte är att  vi etablerar ett samarbete inom ”DNA analyser”. Vi börjar med en  digital utbildning/diskussionseftermiddag där vi fokuserar tolkning av DNA analyser. Anmälan om deltagandet skickar ni senast […]