• Nyhetet

  • Nyhetet

12 jan 2024
Mötesprotokoll från årsmöte 2023

Här är mötesprotokollet från årsmötet för 2023 Mötesprotokoll-Extrainsatt medlemsmöte SFFF-20230829_signed by all

21 aug 2023
Extra årsmöte

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 29:e augusti 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ju-se.zoom.us/j/65327139362    

26 maj 2023
Extra årsmöte SFFF

Vi planerar ett extra årsmöte inom SFFF i syfte att diskutera föreningens framtid och kommande aktiviteter. Datum: 14:e juni 2023 Tid: 12:00 – 13:00 Plats: Zoom https://ki-se.zoom.us/j/3102819441  

17 mar 2023
Årsmöte SFFF

Årsmöte 2023. Dag: Onsdag 29:e Mars Tidpunkt: 14:45-15:30 Plats: Umeå-mötet och på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/3102819441   Dagordning§ 1 Årsmötets öppnande§ 2 Fastställande av dagordning§ 3 Val av ordförande för stämman§ 4 Val av sekreterare för stämman§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare§ 6 Fastställande av röstlängd§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning§ 8 Verksamhetsberättelse för 2022 […]